Reklamacje

Reklamacje produktów uszkodzonych w trakcie dostawy rozpatrujemy tylko na podstawie otrzymanego protokołu szkody sporządzonego w obecności kuriera i zdjęć uszkodzonej dostawy. Chcąć zgłosić reklamację prosimy o przesłanie kompletu materiałów (skan protokołu, zdjęcia i nazwy uszkodzonych produktów) na adres :hurt@hobbity.pl. Po zaakceptowaniu reklamacji wymienione produkty odsyłają Państwo na swój koszt, na adres hurtowni. Po ich otrzymaniu wystawiamy fakturę korygującą na nie lub wymieniamy na nieuszkodzone egzemplarze.